Standard deviation of color matching

Standard deviation of color matching (SDCM) is de officiële eenheid, gebruikt in LED verlichting voor het aangeven van afwijkingen in de lichtkleur ten opzichte van MacAdam-ellipsen om de kleurprecisie van een lichtbron te beschrijven. De MacAdam ellipsen, geven weer hoe LED verlichting in dezelfde productserie qua kleurconsistentie afwijkt van de standaardwaarden.

De MacAdam ellips
De MacAdam ellips is ontwikkeld door wetenschapper David MacAdam. MacAdam’s metingen lieten zien dat alle door de waarnemer gemaakte overeenkomsten in een ellips vielen op het CIE 1931 chromaticiteitsdiagram. De metingen werden uitgevoerd op 25 punten op het kleurdiagram. Afhankelijk van de testkleur werd geconstateerd dat de grootte en oriëntatie van de ellipsen op het diagram aanzienlijk varieerden.

 

De 25 ellipsen worden weergegeven in het chromaticiteitsdiagram hierboven. MacAdam heeft de coördinaten van de kleur bepaald waarin 50% van de proefpersonen een kleurverschil observeerde en 50% niet. Dit gebied blijkt ellips vormig te zijn. En wordt ook wel 1 SDCM genoemd (1 MacAdams ellips). Bij 2 SDCM afwijkingen zal het aantal mensen dat kleurverschil observeert toenemen, want de ellips is 2x zo groot geworden.

De stappen beschrijven verschillende graden van zichtbaarheid. Als er kleurverschillen zijn binnen slechts één stap van de MacAdam-ellips, dan zijn ze niet herkenbaar voor het menselijk oog. Zelfs met twee of drie stappen (3 SDCM) zullen variaties nauwelijks merkbaar zijn. 
De ellipsen tonen dat de afwijkingen in kleurtemperatuur geleidelijk zijn. Het midden van de ellips geeft de ideale streefwaarde voor de kleurtemperatuur van een LED en de randen de toegestane afwijking voor een bepaalde ‘binning’. 

De volgende tabel geeft een overzicht: 

Binning 
Kleine afwijkingen in kleurtemperatuur of helderheid kunnen ontstaan tijden het productieproces. Om deze reden worden LED-chips na productie getest op kleurafwijking. Dit wordt “binning” genoemd. LED-chips met een dezelfde kleurafwijking worden gescheiden en gesorteerd in zogeheten bins. LEDs in dezelfde bin hebben dus een consistente kleur. 

In Europa geldt sinds 2013 de verplichting aan fabrikanten om informatie te verstrekken over deze kleurafwijkingen (aan te geven via de MacAdam ellipsen).